Start

GRATTIS till er nya studentrepresentanter!

Rekordmånga ansökningar kom in under vårens utlysning, och styrelsen fick slita sitt hår för att försöka pussla ihop det på bästa sätt med så många grymma kandidater. Grattis till er som fått en ny post!
Fick du ingen post i vår? Fortsätt kom på sektionsmötena för att höra mer om vilka frågor som är aktuella i de olika delarna av sektionen, och börja fila redan nu på din ansökan inför i höst!

Läkarsektionen

Vilka är vi?

Läkarsektionen är den sektion inom Medicinska Föreningen som representerar alla Karolinska Institutets läkarstudenter i utbildningsrelaterade frågor. Vi sitter med i temakollegier, kommittéer, programrådet (PR), programnämnden (PN) samt olika arbetsgrupper. Läkarsektionen består av sektionens styrelse och samtliga läkarstudenter på Karolinska Institutet.

Vad gör vi?

Läkarsektionens främsta uppgift är att arbeta med utbildningsbevakning. Vi gör det genom att tillsätta studentrepresentanter i de kollegier och kommittéer som diskuterar och beslutar om läkarutbildningen på Karolinska Institutet. Genom att utvärdera och omforma kurser, vara med och lösa problem, komma med synpunkter och förbättringsförslag och delta i långsiktigt förbättringsarbete har sektionens studentrepresentanter ett stort inflytande över programmets utformning. Läs mer om studentrepresentation här.

Under terminerna kallar vi till sektionsmöten med jämna mellanrum. Där diskuterar vi aktuella frågor som rör utbildningen och stämmer av med studentrepresentanterna om hur arbetet går i de olika kollegierna och kommittéerna.

 

Två till tre gånger per termin hålls nationella så kallade OMSiS-möten där representanter från alla utbildningsorter möts och diskuterar utbildningsfrågor rörande läkarutbildningen. Detta är ett utmärkt tillfälle att lära känna studenter från andra utbildningsorter och få en insikt i hur de olika utbildningarna skiljer sig åt. Läkarsektionen samordnar dessa möten i Stockholm och medverkar på samtliga OMSiS-möten på andra orter.

Dessutom samordnar sektionen läkarstudenternas egna utskott; Kollogruppen, Medicinar-SM och LÄSK (Läkarsektionens Sociala Kommitté).

Kontakt

Självklart tar vi emot synpunkter på sektionsarbetet och svarar på frågor. Givetvis kan du även kontakta oss om det är någon specifik fråga du vill lyfta inom sektionen.

Om du vill bekanta dig med de frågor som läkarsektionen jobbar med så rekommenderar vi att du läser tidigare protokoll och kommer på ett möte!

Maila lakarsektionen@medicinskaforeningen.se eller besök vår facebooksida där du också kan komma i kontakt med oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!