AMEE

The Association for Medical Education in Europe (AMEE) är en internationell organisation med medlemmar i över 90 länder. Varje år arrangerar AMEE en internationell konferens med fokus på medicinsk utbildning och pedagogik.

I fyra dagar presenteras aktuell forskning inom ämnet på flera olika sätt – workshops, symposium, posters och kortare presentationer. Detta är ett utmärkt tillfälle för oss inom sektionen att se vad som är aktuellt världen över och samla inspiration till vad vi kan göra på KI. Detta kan röra allt ifrån examinationer till studentinflytande. Vid AMEE 2017 i Helsingfors presenterade sektionen också för första gången eget material om vår enkätstudie om lärplattformer som vi genomförde under slutet av 2016.