Arbetsgrupper

 

Arbetsgrupp kurswebbar

Arbetsgruppen arbetar med PingPong och genomförde 2016 en enkät som gick ut till samtliga läkarstudenter. I enkäten försökte vi kartlägga hur en optimal lärplattform ser ut. KI håller i nuläget på att förhandla om en ny lärplattform, men ännu finns inget beslut om vilken det blir. Enkäten har resulterat i en mall för framtida lärplattform. En pilot av mallen har även genomförts i PingPong på VetU-kursen på termin 5. Arbetsgruppen fortsätter arbeta för en bättre lärplattform enligt studenternas önskemål med förhoppning om att vara med i arbetet med den nya lärplattformen redan från start.

Studentrepresentanter

Johan Täng, Adele Kastensson, Ib Green-Petersen, Love Strandberg

Arbetsgrupp akutmedicin

Arbetsgruppen arbetar för att kartlägga undervisningen i akutmedicin på läkarprogrammet. Arbetsgruppen initierades 2016 och presenterade 2017 ett förslag på hur mer akutmedicin kan integreras i kursplanen genom ett förslag på en 5-veckors kurs.

Ordförande
Jan Östergren (jan.ostergren@ki.se)

Studentrepresentanter
Oscar Kjellberg, Anders Forss

Arbetsgrupp studieguider

Ordförande

Anna Freyschuss (anna.freyschuss@ki.se)

Studentrepresentanter

Daniel Söderberg, Love Strandberg

En nystartad arbetsgrupp som leds av Anna Freyschuss (överläkare, adj univ lektor, studierektor och kurskommittéordförande SVK). Gruppens syfte är att ta fram sk ”studieguider”/detaljerande lärandemål för att underlätta för studenter vid inläsning. Detta gäller samtliga kurser på läkarprogrammet. De mer generella lärandemålen som framgår i kursplanen ligger till grund för de mer detaljerade lärandemålen som ska ingå i studieguiden och kan liknas vid de detaljerande lärandemåls som finns på termin 1. Arbetet är initierat och ett förslag på hur dessa studieguider kan komma att se ut håller på att utarbetas. Gruppen är angelägna om att få hjälp av studentrepresentanter i detta arbete. Vi söker just nu dig som kan tänka sig att delta i arbetet och hjälpa lärare att göra detta så bra som möjligt för studenter. Som studentrepresentant i arbetsgruppen kommer du att ha inflytande över studieguides utformning, innehåll, layout och presentation.

Arbetsgrupp för kursplaner

Beredningsgruppen för kursplaner ska bereda revideringar av kursplaner eller nya kursplaner inför beslut i programnämnden eller ordförandebeslut. Gruppen har två fasta möten per termin anpassade utifrån deadlines för Selma, kursplanehanteringssystemet. Mötena är alltid dagtid. En hel del tid ägnas också åt att kommunicera med lärare angående kursplaner och översynen som fortfarande pågår och nu hunnit till kursplanerna för de kliniska rotationerna (inresande studenter).

Studentrepresentanter

Vera Perrin, Daniel Söderberg

Arbetsgrupp för corefaciliteter

Ordförande

Ernst Brodin

Studentrepresentanter

Alice Weréen, Capucine Delorme

Arbetsgrupp för genomströmningsanalys

Ordförande

Ellinor Kenne

Studentrepresentanter

Adele Kastensson, Robert D. Lilford

Arbetsgrupp för examinationer

Ett programövergripande arbete med fokus på struktur och utformning av examinationer.

Studentrepresentanter

Ej tillsatta än.

Arbetsgrupp för interprofessionellt lärande (IPL)

Fokus på arbetet är den nya programgemensamma introduktionsdagen till interprofessionellt lärande 12 mars 2019 på termin 1. Tanken är att studenter på läkarprogrammet, sjuksköterseprogrammet, arbetsterapeutsprogrammet med mera ska delta. Det är första gången som denna dag anordnas.

Studentrepresentanter

Ej tillsatta än. Det är fördelaktigt om de som söker kan delta på mötet tisdag 13 november 14-16:30.

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se