Arbetsgrupper

Arbetsgrupp kurswebbar

Arbetsgruppen arbetar med PingPong och genomförde 2016 en enkät som gick ut till samtliga läkarstudenter. I enkäten försökte vi kartlägga hur en optimal lärplattform ser ut. KI håller i nuläget på att förhandla om en ny lärplattform, men ännu finns inget beslut om vilken det blir. Enkäten har resulterat i en mall för framtida lärplattform. En pilot av mallen har även genomförts i PingPong på VetU-kursen på termin 5. Arbetsgruppen fortsätter arbeta för en bättre lärplattform enligt studenternas önskemål med förhoppning om att vara med i arbetet med den nya lärplattformen redan från start.

Studentrepresentanter

Ib Green-Petersen, Love Strandberg

Arbetsgrupp för kursplaner

Beredningsgruppen för kursplaner ska bereda revideringar av kursplaner eller nya kursplaner inför beslut i programnämnden eller ordförandebeslut. Gruppen har två fasta möten per termin anpassade utifrån deadlines för Selma, kursplanehanteringssystemet. Mötena är alltid dagtid. En hel del tid ägnas också åt att kommunicera med lärare angående kursplaner och översynen som fortfarande pågår och nu hunnit till kursplanerna för de kliniska rotationerna (inresande studenter).

Studentrepresentanter

Vakant

Arbetsgrupp för genomströmningsanalys

En arbetsgrupp som syftar till att konkretisera och föreslå lösningar för att förbättra genomströmningen av studenter på läkarprogrammet, d.v.s. att studenter kan tillgodogöra sig utbildningen på uttänkt tid.

Ordförande

Ellinor Kenne

Studentrepresentanter

Adele Kastensson, Robert D. Lilford

 

 

 

Arbetsgrupp för examinationer

Ett programövergripande arbete med fokus på struktur och utformning av examinationer.

Studentrepresentanter

Alice Weréen, Arvid Camderman, Sarah Awad

 

 

Arbetsgrupp för interprofessionellt lärande (IPL)

Fokus på arbetet är den nya programgemensamma introduktionsdagen till interprofessionellt lärande 12 mars 2019 på termin 1. Tanken är att studenter på läkarprogrammet, sjuksköterseprogrammet, arbetsterapeutsprogrammet med mera ska delta. Det är första gången som denna dag anordnas.

Studentrepresentanter

Gonza Aguayo, Niki Khatibi

 

 

Arbetsgrupp för studentundervisning

Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för hur studenter ska undervisa studenter. Detta ska omfatta exempelvis tutorverksamheten på termin 1, 2 och 3 samt undervisning som sker under introduktionsinternatet under termin 1.

Studentrepresentanter

Timo Oosterveld

 

Arbetsgrupp för PU/mentorsprogrammet

Startad i januari 2019 ämnad att utvärdera nuvarande utformning av PU-strimman inför de ökade krav som kommer att ställas på professionell kompetens i det kommande 6-åriga läkarprogrammet.

Studentrepresentanter

Capucine Delorme

 

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se