Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.

Integrerad deltentamen/integrerad sluttentamen (IDT/IST)

Ordförande
Carl Johan Sundberg (Carl.J.Sundberg@ki.se)

Studentrepresentanter
Lucia Collazos, Sibon Kabir

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter

Soran Rabin Bozorg, David Björklund, Timo Oosterveld

Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Peter Henriksson (Peter.Henriksson@ki.se)

Studentrepresentanter
Jennifer Sebghati, Robert D. Lilford

Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz (mini.ruiz@ki.se)

Studentrepresentanter
Anton Hoffman, Gabriella Lang, Marion Vogel, Maura Kere

Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen (helena.salminen@ki.se)

Studentrepresentanter
Alexander Johansen, Isabelle Szeps, Gustav Johansson, Martin Axegård

Studiesociala kommittén (SSK)

Ordförande

Helena Salminen (helena.salminen@ki.se)

Studentrepresentanter

Amanda Högdén, Emin Mailian, Sarah Awad, Ganna Vashchuk, Caroline Schagerholm

Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss (anna.freyschuss@ki.se)

Studentrepresentanter

Lottie Phillips, Amanda Svensson

Vetenskaplig utveckling (VetU)

Ordförande
Amelie Plymoth (amelie.plymoth@ki.se)

Studentrepresentanter
Ida Lagerström, Soran Rabin Bozorg

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se