Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.

Integrerad deltentamen/integrerad sluttentamen (IDT/IST)

Ordförande
Carl Johan Sundberg (Carl.J.Sundberg@ki.se)

Studentrepresentanter
Lucia Collazos, Alva Ihrén, Nicole Laszlo

 

Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter

Soran Rabin Bozorg, David Björklund, Timo Oosterveld

 

Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Claes Hultling (claes.hultling@ki.se)

Studentrepresentanter
Jennifer Sebghati, Robert D. Lilford

 

Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz (mini.ruiz@ki.se)

Studentrepresentanter
Anton Hoffman, Gabriella Lang, Marion Vogel, Maura Kere, Kimia Dianat

 

Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen (helena.salminen@ki.se)

Studentrepresentanter
Amanda Sköld, Martin Axegård, Embla Lindfors, Gonza Aguayo

 

Studiesociala kommittén (SSK)

Ordförande

Peter Henriksson (peter.henriksson@ki.se)

Studentrepresentanter

Antonia Sandgren, Sarah Awad, Ganna Vashchuk, Jasmin Lundqvist

 

Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss (anna.freyschuss@ki.se)

Studentrepresentanter

Irene Kessler, Helene Bergman, Isabela Möller

 

 

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se