Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.

Integrerad deltentamen/integrerad sluttentamen (IDT/IST)

Ordförande
Carl Johan Sundberg (Carl.J.Sundberg@ki.se)

Studentrepresentanter

 


Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter

 


Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Claes Hultling (claes.hultling@ki.se)

Studentrepresentanter


Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz (mini.ruiz@ki.se)


Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen (helena.salminen@ki.se)

Studentrepresentanter


Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss (anna.freyschuss@ki.se)

Studentrepresentanter


Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se