Bli studentrepresentant

Läkarsektionen annonserar lediga platser som studentrepresentant 1 gång per termin.

Nästa ansökningsomgång sker under vårterminen 2019. Vi kommer att skicka mail till samtliga läkarstudenter när ansökan öppnar. På återseende och välkommen med din ansökan!

Just nu söker vi ny styrelse för verksamhetsåret 2019. Läs mer här!