Bli studentrepresentant

Läkarsektionen annonserar lediga platser som studentrepresentant 1 gång per termin.

Styrelsen har beslutat att utlysa studentrepresentantposter ytterligare en gång denna termin då det tillkommit uppdrag som vi gärna ser blir tillsatta innan nästa ordinarie utlysning våren 2019.

Nu söker vi studentrepresentanter till:

  • Arbetsgrupp för studentundervisning. Arbetsgruppen för studentundervisning ska ta fram riktlinjer för hur studenter ska undervisa studenter. Detta ska omfatta exempelvis tutorverksamheten på termin 1, 2 och 3 samt undervisning som sker under introduktionsinternatet under termin 1.
  • Tema 7: Hälsa i samhälle och miljö, termin 11.

Ansök via länken https://goo.gl/forms/41DmDhkaG0OytblM2 senast den 5 december kl 12.00 (OBS! Tiden). 

Nästa ansökningsomgång sker under vårterminen 2019. Vi kommer att skicka mail till samtliga läkarstudenter när ansökan öppnar. På återseende och välkommen med din ansökan!

Just nu söker vi ny styrelse för verksamhetsåret 2019. Läs mer här!