Kandidera till styrelsen!

Nu rekryterar valberedningen ny styrelse inför verksamhetsåret 2019

Generell information

Att ingå i Läkarsektionens styrelse är ett utmärkt sätt att utöka sitt engagemang i utbildningsfrågor och få ännu mer insikt i hur förbättringsarbete sker på programmet. Du kommer att få koll på vad som är aktuellt, ha möjlighet att påverka utfall och driva frågor som studenter tycker är viktiga. Du får en bra kontakt med programmet och dess representanter. Dessutom är det meriterande för utbytesstudier på läkarprogrammet. Styrelsen sammanträder i regel 2 gånger i månaden, där varje möte är ca 3 h långt. Sektionsmöten hålls 1 gång per månad. Utöver detta ska du vara tillgänglig för diskussion via vår kommunikationsapp Slack. För att ingå i styrelsen bör du ha erfarenhet av sektionens arbete sedan tidigare och gärna ha intresse för någon specifik utbildningsfråga. Den nya styrelsen tillträder vid årsskiftet 2018/2019.

OBS! Du som kandiderar måste vara medlem i Medicinska Föreningen. Bli medlem här

Du som ansöker bör närvara på årsmötet den 5 december kl 17.30 för att presentera dig och din kandidatur.

Deadline för ansökan är den 1 december kl 23.59

För frågor om val av ny styrelse, maila valberedningen@lakarsektionen.se

Följande poster ska tillsättas

Ordförande, 1 post

Som ordförande leder du sektionsstyrelsen. Du ansvarar för att kalla till styrelsemöten och sektionsmöten och är mötesordförande under dessa möten. Du har ett övergripande ansvar för att samordna aktiviteter inom sektionen, men också för att hålla kontakt med läkarprogrammet genom programdirektor. Ordförande håller även kontakt med MFs presidium och samarbetar i större utbildningsfrågor  För att kunna axla rollen som ordförande måste du vara väl insatt i Läkarsektionens arbete och känna dig bekväm i en ledarroll. Ibland krävs tuffare beslut från din sida.

Vice ordförande, 1 post

Ditt främsta ansvar som vice ordförande är att ersätta ordförande då denna exempelvis inte kan närvara. Du har ett tätt samarbete med ordförande och ni delar på ansvaret för formaliteter. Som vice ordförande bör du vara väl insatt i utbildningsfrågor på läkarprogrammet, ha ett eget driv och själv kunna ta initiativ och driva frågor framåt. Det är möjligt att arbeta med många olika utbildningsfrågor i rollen som vice ordförande. Kanske har du som söker ett ”specialintresse” inom utbildningen/sektionen som du vill driva vidare.

Ledamot, 6 poster

Som ledamot är du en viktig del av styrelsen med möjlighet att ha lite extra fokus på en specifik fråga inom sektionen. Vi söker dig som vill ta ansvar för följande områden:

  • Information/kommunikation – Du vill göra sektionen mer synlig genom att kontinuerligt uppdatera Facebookflöde och hemsida. Du tycker det är viktigt att sektionen syns utåt mot medlemmarna och vill gärna bidra till bättre synlighet. Kanske har du även egna idéer på hur sektionen ska nå ut till läkarstudenterna och vill genomföra dessa tillsammans med övriga styrelsen.
  • Nationella samarbeten – Du är sugen på att arbeta med nationella frågor inom Ordförandekonventet för medicinstuderande i Sverige (OMSiS). I rollen ingår att samordna OMSiS i Stockholm och vara drivande i att ta med frågor till OMSiS när det äger rum på annan ort. Du samordnar vem från Läkarsektionen som deltar på respektive möte, håller koll på aktuella frågor och författar eventuella skrivelser tillsammans med representanter från övriga utbildningsorter.
  • Internationella samarbeten – Varje år deltar Läkarsektionen i den internationella konferensen AMEE. År 2019 äger denna rum i Wien. I rollen ingår att ordna med ekonomiska förutsättningar för denna resa samt att samordna resan dit.
  • Ekonomi – Läkarsektionen för en egen kassabok för utgifter inom sektionen. Posten innebär inget formellt ekonomiansvar utan detta sköter MF centralt. Ekonomiansvaret inom styrelsen innebär att kontinuerligt uppdatera vår egna kassabok, signera kvitton för utlägg samt hålla koll på de olika budgetposterna och uppdatera styrelsen om dessa.

Om du söker posten som ledamot bör du visa intresse för minst 1 av ovanstående ansvarsområden. Utöver detta bör du ha minst 1 specifik utbildningsfråga som du brinner extra för och vill arbeta med under verksamhetsåret.

Sekreterare, 1 post

Som sekreterare ansvarar du för protokollföring av både styrelsemöten och sektionsmöten. Du tycker om ordning och reda. I posten ingår att delta på samtliga möten, protokollföra dessa, renskriva protokoll och se till att dessa finns tillgängliga internt inom styrelsen men även på hemsidan. Dessutom ska protokollen justeras av två justeringspersoner som ska skriva under respektive protokoll. Du ansvarar för att den underskrivna versionen finns i en pärm på MF. Det är också bra om du håller koll på viktiga frågor som kommer upp på sektionsmöten och som bör diskuteras vidare inom styrelsen. Utöver arbetet med protokoll finns även utrymme för dig att arbeta med övriga utbildningsfrågor.