Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum, där styrelsen, studentrepresentanter och alla läkarstudenter på KI samlas för att utbyta information och diskutera aktuella frågor på programmet. Detta är ett forum till för alla läkarstudenter – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare!

Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin KI-student-mail en vecka innan mötet. Med kallelsen medföljer även en rapport där studentrepresentanter sammanställer aktuella frågor i sina respektive temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer.  Vi bjuder också alltid på fika!

Mötesdatum Våren 2020

27 februari

19 mars

16 april

14 maj

Lokal: Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A

Samtliga möten kl 17.30 – 19.30

Se datum för styrelsemöten under fliken för “Styrelsen

October 2020

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
  • Styrelsemöte #2 - Fysiskt
  • Styrelse Fotografering
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31