Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum, där styrelsen, studentrepresentanter och alla läkarstudenter på KI samlas för att utbyta information och diskutera aktuella frågor på programmet. Detta är ett forum till för alla läkarstudenter – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare!

Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin KI-student-mail en vecka innan mötet. Med kallelsen medföljer även en rapport där studentrepresentanter sammanställer aktuella frågor i sina respektive temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer.  Vi bjuder också alltid på fika!

Mötesdatum hösten 2019

19 september

17 oktober

12 november

12 december (Årsmöte)

Lokal: Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A

Samtliga möten kl 17.30 – 19.30

Se datum för styrelsemöten under fliken för “Styrelsen

December 2019

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
  • FB-ansvarig: Alex
  • Styrelsemöte #14
3
4
5
  • Internat PN+PR
6
  • Internat PN+PR
7
8
9
  • FB-ansvarig: Love
10
11
12
  • Årsmöte
13
14
15
16
  • PN
  • Julavslut - avbruten
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31