Nya läkarprogrammet

Arbetet med det nya läkarprogrammet ska inledas! Ny utbildningsplan och nya kursplaner för det sexåriga, legitimationsgrundande läkarprogrammet ska tas fram. Läkarsektionen ska tillsätta studentrepresentanter i följande grupper:

Styrgrupp:

Styrgruppen fattar beslut inom projektet, och har ett övergripande arbetsledande och övervakande ansvar. Styrgruppen består av vice rektor för utbildning, tre dekaner och en studentrepresentant, med projektledare adjungerad.

Projektgrupp:

Projektgruppen ansvarar för projektets planering och genomförande, och rapporterar till styrgruppen. Projektgruppen består av projektledare, 6-7 lärarrepresentanter och 3 studentrepresentanter.

Ytterligare information om uppdragen

Förväntad tidsperiod: båda grupperna förväntas pågå till åtminstone hösten 2020, och sökande förväntas ha ambitionen att sitta hela perioden.
Terminstillhörighet: sökande rekommenderas gå termin 6 eller högre på programmet, men studenter från tidigare terminer får givetvis också söka. Det går bra att fortsätta som representant efter examen på läkarprogrammet.
Omfattning: vet ej i dagsläget, men sökande bör vara villiga att lägga några timmar i veckan. Arbete i projektgruppen förväntas vara något mer tidskrävande än styrgruppen.