Nya läkarprogrammet

Arbetet med det nya läkarprogrammet ska inledas under våren 2019! Ny utbildningsplan och nya kursplaner för det sexåriga, legitimationsgrundande läkarprogrammet ska tas fram. Läkarsektionen tillsatte i vårens utlysning studentrepresentanter i följande grupper:

Styrgrupp:

Styrgruppen fattar beslut inom projektet, och har ett övergripande arbetsledande och övervakande ansvar. Styrgruppen består av vice rektor för utbildning, tre dekaner och en studentrepresentant, med projektledare adjungerad.

Studentrepresentant:

Ib Green-Petersen

 

Projektgrupp:

Projektgruppen ansvarar för projektets planering och genomförande, och rapporterar till styrgruppen. Projektgruppen består av projektledare, 6-7 lärarrepresentanter och 3 studentrepresentanter.

Studentrepresentanter:

Capucine Delorme, Awad Smew, Lottie Phillips

 

Ytterligare information om uppdragen

Förväntad tidsperiod: båda grupperna förväntas pågå till åtminstone hösten 2020.
Terminstillhörighet: i ansökan rekommenderas sökande att gå termin 6 eller högre terminer. Det går bra att fortsätta som representant efter examen på läkarprogrammet.
Omfattning: representanter tillsatta utifrån att vara villiga att lägga några timmar i veckan. Arbete i projektgruppen förväntas vara något mer tidskrävande än styrgruppen.