OMSiS

 

OMSiS står för Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige och är ett forum för samtliga nationella motsvarigheter till Läkarsektionen. OMSiS samlas ca 2 ggr/termin för att diskutera frågor som rör samtliga lärosäten och bidrar med en plattform där vi kan diskutera samt hämta idéer och information. Exempelvis skrev OMSiS ett gemensamt remissvar på på betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

 

OMSiS i Stockholm 2019

 

Senaste OMSiS-mötet hölls den 23-24 februari 2019 i Stockholm. Under mötet diskuterades bl.a. de olika lärosätenas förberedelser inför 6-åriga läkarprogrammet, struktur/utformning av lärandemål samt information till studenter inför kliniska placeringar/sjukhusval.

 

Nästkommande möte hålls 18-19 maj i Linköping. Har du någon fråga du skulle vilja att Läkarsektionen lyfter i detta forum? Kontakta oss på lakarsektionen@gmail.com