OMSiS

OMSiS står för Ordförandekonventet för medicine studerande i Sverige och är ett forum för samtliga nationella motsvarigheter till Läkarsektionen. OMSiS samlas ca 2 ggr/termin för att diskutera frågor som rör samtliga lärosäten och bidrar med en plattform där vi kan diskutera samt hämta idéer och information. Exempelvis skrev OMSiS ett gemensamt remissvar på på betänkandet ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

Den 11-12 mars 2017 arrangerade vi i Stockholm ett OMSiS-möte. Nästa möte är i Linköping den 22-23 april. Ordförande för OMSiS 2017/2018 är Maria Belikova.