Övriga dokument

Guide till att vara studentrepresentant

Läkarsektionen har tagit fram en guide till vilka uppgifter en studentrepresentant har. Dokumentet finns tillgängligt här.

Verksamhetsplaner

Verksamhetsplan 2019

Verksamhetsplan 2018

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2015

Läkarsektionens reglemente

Läkarsektionens reglemente beskriver hur läkarsektionen är organiserad och hur beslut ska fattas. Dokumentet finns tillgängligt här.

Behandling av personuppgifter

Läkarsektionen behöver ibland behandla studenters personuppgifter för sin verksamhet, hur detta regleras finns angivet i detta dokument. Läkarsektionen har inte upprättat egna register utan använder uteslutande MFs medlemsregister. Dokumentet finns tillgängligt här.

Resultat CKU VIL 2015

Här hittar du det sammanställda resultatet av CKUs (Centrum för klinisk utbildning) enkät om verksamhetsförlagd utbildning under 2015.

Kursutvärdering läkarprogrammet

Här finns en sammanfattning av läkarprogrammets kursvärderingar, kursutvärderingar och samtal med kursansvariga VT 2015. En rapport från enheten för utvärdering, LIME KI.

Meritlista, LINK

Här finns meritlistan för utbytesstudier, aktuell för utbyten under läsåret 2019/2020.

Betänkande ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”

Mall för kurswebbar

Arbetsgruppen för kurswebbar har tagit fram en mall för PingPong

Remissvar angående 6-åriga läkarprogrammet

Tjänsteutlåtande NKS

Kvalitetsplan läkarprogrammet 2017