PN/PR

Programnämnden (PN)

PN beslutar i övergripande frågor på läkarprogrammet och är läkarprogrammets högst beslutande organ. Nämnden består av:

  • 3 studentrepresentanter (Soran Rabin Bozorg, Adele Kastensson, Daniel Söderberg)
  • 4 lärarrepresentanter (Anna Freyschuss, Gunnar Nilsson, Ellinor Kenne, Daniel Andersson)
  • 1 ordförande (Li Felländer-Tsai)
  • 1 programdirektor (Marie Dahlin)

Totalt alltså 9 st personer med närvarande-, röst- och yrkanderätt enligt Högskoleförordningen och Högskolelagen. På nämndens möten deltar även ca 2-3 handläggare på läkarprogrammet, samt några andra personer knutna till programmet som är ständigt eller tillfälligt adjungerade.

Ordförande
Li Felländer-Tsai (Li.Tsai@ki.se)

Programdirektor
Marie Dahlin (Marie.Daghlin@ki.se )

Studentrepresentanter
Soran Rabin Bozorg, Adele Kastensson, Daniel Söderberg
Jonathan Halvardson (suppl), William Lindström (suppl)

 

Programrådet (PR)

Programrådet är ett rådgivande organ där alla ordföranden från nedanstående temakollegier och kommittéer samt kursansvariga från samtliga kurser på programmet samlas för att diskutera övergripande utbildningsfrågor. Programrådet förbereder frågor som sedan PN kan besluta om.

Ordförande

Marie Dahlin (Marie.Dahlin@ki.se )

Studentrepresentanter

Jonathan Halvardson, William Lindström

I uppdraget som studentrepresentant i PR sitter man även som suppleant i PN. 

 

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se