PN/PR

Programnämnden (PN)

PN beslutar i övergripande frågor på läkarprogrammet och är läkarprogrammets högst beslutande organ. Nämnden består av:

  • 2 studentrepresentanter (Soran Rabin Bozorg & Ida Lagerström)
  • 2 lärarrepresentanter (Anna Freyschuss & Riitta Möller)
  • 1 ordförande (Li Felländer-Tsai)
  • 1 programdirektor (Anna Freyschuss tillförordnad PD t.o.m. 31/3-2019)

Totalt alltså 6 st personer med närvarande-, röst- och yrkanderätt enligt Högskoleförordningen och Högskolelagen. På nämndens möten deltar även ca 2-3 handläggare på läkarprogrammet, samt några andra personer knutna till programmet som är ständigt eller tillfälligt adjungerade.

Ordförande
Li Felländer-Tsai (Li.Tsai@ki.se)

Programdirektor
Anna Freyschuss (Anna.Freyschuss@ki.se ) Tillförordnad t.o.m. 31/3 – 2019

Studentrepresentanter
Soran Rabin Bozorg, Ida Lagerström, Adele Kastensson (suppl), Jonathan Halvardson (suppl)

 

Programrådet (PR)

Programrådet är ett rådgivande organ där alla ordföranden från nedanstående temakollegier och kommittéer samt kursansvariga från samtliga kurser på programmet samlas för att diskutera övergripande utbildningsfrågor. Programrådet förbereder frågor som sedan PN kan besluta om.

Ordförande

Anna Freyschuss (Anna.Freyschuss@ki.se ) Tillförordnad PD t.o.m. 31/3 – 2019

Studentrepresentanter

Adele Kastensson, Jonathan Halvardson

 

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se