PN/PR

Programnämnden (PN)

PN beslutar i övergripande frågor på läkarprogrammet och är läkarprogrammets högst beslutande organ. Nämnden består av:

  • 2 studentrepresentanter (Soran Rabin Bozorg & Lottie Phillips)
  • 2 lärarrepresentanter (Anna Freyschuss & Ernst Brodin)
  • 1 ordförande (Jan Östergren)
  • 1 programdirektor (Riitta Möller)

Totalt alltså 6 st personer med närvarande-, röst- och yrkanderätt enligt Högskoleförordningen och Högskolelagen. På nämndens möten deltar även ca 2-3 handläggare på läkarprogrammet, samt några andra personer knutna till programmet som är ständigt eller tillfälligt adjungerade.

Ordförande
Jan Östergren (jan.ostergren@ki.se)

Programdirektor
Riitta Möller (riitta.moller@ki.se)

Studentrepresentanter
Soran Rabin Bozorg, Lottie Phillips, Ida Lagerström (suppl), Emin Mailian (suppl)

Programrådet (PR)

Programrådet är ett rådgivande organ där alla ordföranden från nedanstående temakollegier och kommittéer samt kursansvariga från samtliga kurser på programmet samlas för att diskutera övergripande utbildningsfrågor. Programrådet förbereder frågor som sedan PN kan besluta om.

Ordförande

Riitta Möller (riitta.moller@ki.se)

Studentrepresentanter

Ida Lagerström, Adele Kastensson

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se