Protokoll

Sektionsmöten

Här läggs alla sektionsmötesprotokoll ut efter att de är justerade, dvs genomlästa och påskrivna av de utsedda justeringspersonerna på mötet. Detta innebär att protokollet publiceras här tidigast efter nästkommande sektionsmöte.
Protokollen skrivs även ut och finns i fysisk form i pärm märkt ”Läkarsektionen” i MF:s kansli campus Solna.
(scrolla längst ned på sidan för styrelsemötesprotokollen!)

2019

Protokoll 2019-05-22

Protokoll 2019-04-24

Protokoll 2019-03-26

Protokoll 2019-02-26

2018

Protokoll 2018-12-05 – Årsmöte

Protokoll 2018-11-05

Protokoll 2018-10-02

Protokoll 2018-05-16

Protokoll 2018-04-18

Protokoll 2018-03-13

Protokoll 2018-01-25

2017

Protokoll 2017-12-05

Protokoll 2017-09-26

Protokoll 2017-04-24

Protokoll 2017-03-21

Protokoll 2017-02-16

2016

Protokoll 2016-11-30

Protokoll 2016-10-20

Protokoll 2016-09-21

Protokoll 2016-05-11

Protokoll 2016-04-13

Protokoll 2016-03-07

För åren 2011-2015 publicerades rapporter från temakollegier osv på: http://lakarsektionen.blogspot.com

Styrelsemöten

Här läggs alla styrelsemötesprotokoll ut efter att de är justerade, dvs genomlästa och påskrivna av de utsedda justeringspersonerna på mötet. Detta innebär att protokollet publiceras tidigast några veckor efter mötesdatumet.
Protokollen skrivs även ut och finns i fysisk form i pärm märkt ”Läkarsektionen” i MF:s kansli campus Solna.

2019

Protokoll 2019-05-28

Protokoll 2019-05-14

Protokoll 2019-04-29

Protokoll 2019-04-11

Protokoll 2019-04-01

Protokoll 2019-03-18

Varför är protokollen så formella? Enligt Medicinska Föreningens reglemente åligger det Läkarsektionen att sammanträden i styrelse och sektion protokollförs enligt MF:s protokollmallar.