Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2020:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

13 februari
4 mars
22 mars kl 10.00-13.00, lokal: Danderyds Sjukhus
7 april
28 april
14 maj

Lokal: Hus 75, KI Campus Solna. 

Samtliga möten kl 17.00 – 20.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se