Styrelsemöten

Styrelsemöten hösten 2019:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

12 september
24 september
14 oktober
31 oktober
18 november
2 december

Lokal: Hus 75, KI Campus Solna. 

Samtliga möten kl 17.00 – 20.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se