Temakollegier

Läkarutbildningen är uppdelad i 7 stycken olika temakollegier. Varje tema har just ett tema – det kan vara ex. ett flertal kurser som på ett eller annat sätt hänger ihop eller endast en kurs. Nedan kan du se vad respektive tema innehåller, vem som är ordförande för temat och vilka som är studentrepresentanter. När temat sammanträder samlas berörda lärare som undervisar på temat, ordförande samt studentrepresentanter. På temakollegiemöte diskuterar de sammankallade frågor som är specifika för just det temat. Frågor som visar sig vara på en mer generell nivå kan sedan lyftas i PR och om så passar arbetas ett beslutsunderlag fram till PN som då kan besluta i frågan.

Nedan ser du vilka representanter som sitter i respektive temakollegium. Du kan även läsa rapporter från de senaste mötena. 

Prekliniska terminer

Tema 1: Upptakten och Den friska människan, Termin 1-3

Ordförande
Ellinor Kenne (ellinor.kenne@ki.se)

Studentrepresentanter
Hannah van Bunningen, Frida Rocksten, Abdulmalik Mahdi, Emelie Fredengren

Tema 2: Den sjuka människan, Termin 3-4

Ordförande
Inger Johansson (Inger.Johansson@ki.se)

Studentrepresentanter
Olivia Jeppsson, William Lindström, Teodora Gardovic, Annelie Nykvist

Kliniska terminer

Tema 3: Klinisk medicin – inriktning medicin, Termin 5-6

Ordförande
Pia Lundman (pia.lundman@ki.se)

Studentrepresentanter
Daniel Söderberg, Alice Weréen, Alva Ihrén, Erik Nelsson

Tema 4: Klinisk medicin – inriktning kirurgi, Termin 7

Ordförande
Wilhelmina Ekström (wilhelmina.ekstrom@ki.se)

Studentrepresentanter
Arvid Camderman, Jonathan Halvardson, Naima Kilhamn, Isac Kopsch

 

Tema 5: Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke, Termin 9

Ordförande
Marie Dahlin (marie.dahlin@ki.se)

Studentrepresentanter
Paula Johansson, Naramsin Bahnaneh, Elsa Hammarberg, Poyan Karimi

Tema 6: Klinisk medicin – inriktning reproduktion och utveckling, Termin 10

Ordförande
Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter
Malin Granbom Koski, Hanna Rehnström, Hans Witzenhausen, Caroline Yang

 

Tema 7: Akutmedicin och Hälsa i samhälle och miljö, Termin 11

Ordförande
Karin Leander (karin.leander@ki.se)

Studentrepresentanter
Louisa Azizi, Carl-Johan Eriksson, Karolina Hanthe

 

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se