Temakollegier

Läkarutbildningen är uppdelad i 7 stycken olika temakollegier. Varje tema har just ett tema – det kan vara ex. ett flertal kurser som på ett eller annat sätt hänger ihop eller endast en kurs. Nedan kan du se vad respektive tema innehåller, vem som är ordförande för temat och vilka som är studentrepresentanter. När temat sammanträder samlas berörda lärare som undervisar på temat, ordförande samt studentrepresentanter. På temakollegiemöte diskuterar de sammankallade frågor som är specifika för just det temat. Frågor som visar sig vara på en mer generell nivå kan sedan lyftas i PR och om så passar arbetas ett beslutsunderlag fram till PN som då kan besluta i frågan.

Prekliniska terminer

Tema 1: Upptakten och Den friska människan, Termin 1-3

Ordförande
Greger Lindberg (greger.lindberg@ki.se)

Studentrepresentanter
Nicole Laszlo, Hanna van Bunningen, Darco Zindrou, Abdulmalik Mahdi

Tema 2: Den sjuka människan, Termin 3-4

Ordförande
Inger Johansson (Inger.Johansson@ki.se)

Studentrepresentanter
Linnéa Påvenius, Camilla Schnabel, Capucine Delorme, William Lindström

Kliniska terminer

Tema 3: Klinisk medicin – inriktning medicin, Termin 5-6

Ordförande
Pia Lundman (pia.lundman@ki.se)

Studentrepresentanter
Daniel Söderberg, Alice Weréen, Alva Ihrén, Frode Gottschalk

Tema 4: Klinisk medicin – inriktning kirurgi, Termin 7

Ordförande
Wilhelmina Ekström (wilhelmina.ekstrom@ki.se)

Studentrepresentanter
Arvid Camderman, Siri Mårtensson, Jonathan Halvardson, Sophie Westerberg, Naima Kilhamn

Tema 5: Klinisk medicin – inriktning neuro, sinnen och psyke, Termin 9

Ordförande
Marie Dahlin (marie.dahlin@ki.se)

Studentrepresentanter
Jonathan Halvardson, Naramsin Bahnaneh

Tema 6: Klinisk medicin – inriktning reproduktion och utveckling, Termin 10

Ordförande
Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter
Magnus Winther, Rebecca Erkenstam

Tema 7: Hälsa i samhälle och miljö, Termin 11

Ordförande
Lena Hillert (lena.hillert@ki.se)

Studentrepresentanter
Nessim Al Khalili

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se