Studentrepresentation

Här ska det stå en överblick av de olika flikarna.

Vad finns det för olika temakollegier och kommittéer?

Hela läkarutbildningen är uppdelad i temakollegier och kommittéer som sammanträder för att diskutera och besluta i frågor som rör respektive del av utbildningsprogrammet. I varje temakollegium/kommitté tillsätter Läkarsektionen studentrepresentanter som representerar läkarstudenter i de frågor som diskuteras inom temakollegiet/kommittén. De frågor som lyfts inom temakollegiet/kommittén kan sedan föras vidare till programrådet (PR) och slutligen till programnämnden (PN) som är läkarprogrammets högst beslutande organ. På så vis är vi studenter med och påverkar i utbildningsfrågor. Vår guide till att vara studentrepresentant finner du här.

ordning