Utbyte

Prioriteringsordningen

Studenter som har engagerat sig i särskilda poster inom Karolinska Institutet och/eller Medicinska Föreningen har rätt att få meriter inför ansökan till utbyte.

Prioriteringsordningen för utbyten fastställs av Läkarprogrammets Internationella Kommitté (LINK) där Läkarsektionen har tre studentrepresentanter. Varje höst revideras prioriteringsordningen, och alla läkarstudenter har möjlighet att skicka in förslag på förändringar (tillägg av poster, borttagande av inaktuella poster eller omprioritering av existerande poster). Studentrepresentanterna i LINK hjälper till att samla in förslagen, men det är i slutändan LINK i sin helhet som fattar beslut om prioriteringsordningen.

Du hittar den senaste prioriteringsordningen på läkarprogrammets programwebb.

Nästa revidering kommer ske HT20, och kommer då gäller för ansökningsomgången för utbyten läsåret 2022/2023.

Merit från Läkarsektionen

Läkarsektionens ordförande utfärdar meriter för alla poster som ligger under Läkarsektionen nämligen:

  • Studentrepresentant inom Läkarsektionen
  • Introduktionsverksamheten (Läkarkollot)
  • Medicinar-SM (med-SM)
  • Läkarsektionens Sociala Kommitté (LÄSK)
  • Kursrådsrepresentant på läkarprogrammet

Nedan beskrivs proceduren:

  1. Skriv till ordförande för den organisation du vill ha merit för (kursrådsrepresentanter ombeds skriva direkt till Läkarsektionens ordförande).
  2. Alla ordförande kontrollerar och sammanställer en lista som skickas tillbaka Läkarsektionens ordförande.
  3. Läkarsektionens ordförande skriver på intygen och skickar till MF:s ordförande.
  4. MF:s ordförande skriver på intygen.
  5. Läkarsektionens ordförande återkopplar när intygen finns att hämta på MF.

Just nu samlar vi in meriter för utbytesansökan för läsåret 2021/2022, ta kontakt med din ordförande så snart som möjligt för mer information!