Kommittéer

Kommittéerna liknar temakollegierna men representerar istället de olika strimmor som går genom läkarprogrammet. På möten för kommittén diskuterar man således frågor specifika för just den strimman.

Vetenskaplig utveckling (VetU)

Ordförande
Riita Möller (riita.moller@ki.se)

Studentrepresentanter

 


Läkarprogrammets internationella kommitté (LINK)

Ordförande

Aida Wahlgren (aida.wahlgren@ki.se)

Studentrepresentanter

 


Prov- och intervjubaserad antagning (PIL)

Ordförande
Claes Hultling (claes.hultling@ki.se)

Studentrepresentanter


Professionell utveckling (PU)

Ordförande
Mini Ruiz (mini.ruiz@ki.se)


Primärvård (PV)

Ordförande
Helena Salminen (helena.salminen@ki.se)

Studentrepresentanter


Studentvalda kurser (SVK)

Ordförande

Anna Freyschuss (anna.freyschuss@ki.se)

Studentrepresentanter


Curriculum-Kommittén

Kommitté som ska jobba med curriculum för det nya 6-åriga läkarprogrammet.

Ordförande
Anna Kiessling
Studentrepresentanter

Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se