Sektionsmöten

Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum, där styrelsen, studentrepresentanter och alla läkarstudenter på KI samlas för att utbyta information och diskutera aktuella frågor på programmet. Detta är ett forum till för alla läkarstudenter – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare!

Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin KI-student-mail en vecka innan mötet. Med kallelsen medföljer även en rapport där studentrepresentanter sammanställer aktuella frågor i sina respektive temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer.  Vi bjuder också alltid på fika!

Mötesdatum Våren 2021

18 februari

11 mars

8 april

6 maj

Alla möten hålls för närvarande på Zoom.

Samtliga möten kl 17.30 – 19.30

Se datum för styrelsemöten under fliken för “Styrelsen

July 2021

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31