Övriga dokument

Studentrepresentation

LS har tagit fram em guide till vilka uppgifter en studentrepresentant har. Ladda ned dokumentet här nedan genom att trycka på “Download”-knappen.


Läkarsektionens verksamhetsplan


Läkarsektionens reglemente

LS reglemente


Projekt

Rapport om digital undervisning

Rapport digital undervisning

Kartläggning av tidigare tentamina, svarsaspekter och återkoppling på skriven tentamen

Kartläggning av tidigare tentamina, svarsaspekter och återkoppling på skriven tentamen

Rapport gällande salstentamen under covid-19

Salstentamen på läkarprogrammet under covid-19 resultat från enkät till studenter

Rapport detaljerade lärandemål

Rapport detaljerade lärandemål

Genomströmningsanalys

Genomströmningsanalys på Karolinska Institutet


Skrivelser

Skrivelse till PN om att alla studenter bör erbjudas lika många tentamenstillfällen (2017-09-20).

Skrivelse till läkarstudenter på Karolinska Institutet gällande studentrepresentation (2020-04-05)