Introduktionsinternatet

Vad är Introduktionsinternatet?
Introduktionsinternatet, tidigare kallat kollot, är involverade i mottagandet av alla nya läkarstudenter till KIs läkarprogram. Organisationen består av ca 70 faddrar som inför utgörs av kursare från olika terminer. Huvudeventet som anordnas är själva internatet då faddrarna och T1orna spenderar två dagar ute på gårdar på Banrnens Ö. Där får alla chansen att lära känna varandra, introduceras till läkaryrket och lära sig om studierna på KI genom diskussioner, lekar och infostunder. Förutom internatet anordnas även en träff mellan faddrar och T1or första dagen på terminen och ett tillfälle då faddrarna bjuder hem T1orna på middag.

Information gällande Covid-19
Under Covid-19 pandemi har tyvärr introduktionsinterntatet behövt ändra sitt upplägg. Under Hösten HT20 bestod introduktionen av två campusdagar. Under VT21 behöver man också ändra upplägget. Exakt hur det kommer se ut är ännu inte klart. Vi väntar spänt på att pandemin kan lägga sig och T1orna återigen kan få komma ut till Barnens Ö!

Introduktionsinternatet samarbetar med institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS) som håller i Upptakten och ser till att aktiviteterna som hålls integreras i kursens övergripande mål.

Hur gör jag om jag vill engagera mig i Introduktionsinternatet?
Håll koll på din studentmail och facebooksidan Introduktionsinternatet KI för all info! Vi finns även på instagram @lakarintrot_ki.
Har du frågor eller synpunkter kan du även höra av dig till oss på kollo.ordf@gmail.com.
Ordförande VT21: Elina Hintikka
Vice-ordförande VT21: Kristina Åblad

Varje termin tillsätts en ny styrelse och nya faddrar. Alla läkarstundeter (som är MF-medlemmar) är välkomna att söka till att bli en del av vårt härliga gäng! Fadderplatserna för VT21 är redan tillsatta.

Hoppas vi ses!