Styrelsemöten

Styrelsemöten våren 2021:

Protokoll från föregående möten finns att läsa här.

10 februari
23 februari
8 mars
29 mars
14 april
26 april
29 maj

Alla möten hålls för närvarande på Zoom.

Samtliga möten kl 17.00 – 20.00

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se