Sektionsmöten

Mötesdatum våren 2019

26 februari

26 mars

24 april

22 maj

Lokal: Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A

Samtliga möten kl 17.30

Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum. Alla läkarstudenter är välkomna – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare!

Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin KI-student-mail en vecka innan mötet. Med kallelsen medföljer även en rapport där studentrepresentanter sammanställer aktuella frågor i sina respektive temakollegier, arbetsgrupper och kommittéer.