Sektionsmöten

2 oktober

5 november

5 december (årsmöte, då nya styrelsen väljs in)

Lokal: Karolina, Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18 A

Samtliga möten kl 17.30

Sektionsmötet är sektionens stora diskussionsforum. Alla läkarstudenter är välkomna – du behöver inte vara engagerad i sektionen sedan tidigare!

Styrelsen förbereder dagordningen och alla mötesdeltagare diskuterar aktuella frågor. Studentrepresentanter rapporterar även från sina respektive kollegier/kommittéer och har möjlighet att få en allmän bild av vad vi som läkarstudenter tycker i en viss fråga. Dessa åsikter kan studentrepresentanterna sedan ta med sig tillbaka till kollegiet/kommittén och på så vis representera oss läkarstudenter. Alla läkarstudenter får kallelse och dagordning till sektionsmötet mailad till sin studentmail en vecka innan mötet.